Perlembagaan Kelab

Perlembagaan Kelab Dinamika IPG Kampus Ipoh akan dipaparkan setelah mendapat persetujuan semua AJK. Terima kasih.