About Us

AJK KELAB DINAMIKA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH,

31150 HULU KINTA, PERAK  

SESI 2012/2013

 

PENAUNG                      : Pengarah IPG Kampus Ipoh

PENASIHAT                    : Timbalan Pengarah IPG Kampus Ipoh

PENGERUSI                   : Dr. Abdul Hadi bin Mat Dawi

TIMBALAN PENGERUSI : Pn. Wan Ziraiza binti Wan Ismail

SETIAUSAHA                : Pn. Siti Hayati binti Haji Mohd Yusoff 

BENDAHARI                  : Cik Ooi Soo Yan

 

AJK BIRO-BIRO KELAB DINAMIKA TAHUN 2012 :

 

Biro Kebajikan & Sosial              :   Pn. Siti Khamariah binti Rizuwan

                                                    En. Mubin bin Md Noor

Biro Pembangunan Insan            :   En. Mohamed Yusri  bin  Bakir

                                                    En. Sundar a/l Subbramaniam

Biro Pembangunan Akademik &  :  Pn. Jamilah bt. Dolah

Pengantarabangsaan                  :  Pn. Suraya binti Harun

Biro Ekonomi & Kewangan          :  Pn. Norani binti Abd Bari

                                                   Pn. Vasuki a/p Muniandy

Biro Komunikasi/Promosi &         : Pn. Habibah binti Mohd Samin

Keceriaan                                     En. Hamidon Zain bin Mohamad

Biro Pembangunan Kesihatan     :  En.Hajimolkan b. Abu Bakar

                                                   Pn. Rajeswari a/p Vellu Pilai

                                                                                

 

Penubuhan Kelab Dinamika IPG Kampus Ipoh

 

Kelab Dinamika ditubuhkan bagi tujuan  (1) mewujudkan satu kumpulan bagi kerjasama dan tolong menolong dalam menjaga kebajikan dan manfaat bersama; (2) mengekalkan hubungan baik dalam kalangan semua ahli kelab; (3) memastikan bahawa perlembagaan dan kaedah-kaedah kelab dipatuhi dan diikuti oleh semua ahli; (4) menjalankan aktiviti tanpa diskriminasi tentang jantina, ras, warna kulit, agama, asal usul, bahasa, kecenderungan politik atau apa-apa pandangan lain yang dipegang oleh anggota; (5) merapatkan hubungan segenap lapisan kakitangan akademik di IPG Kampus Pendidikan Islam agar suasana dan persekitaran kerja yang harmoni dapat diwujudkan, seterusnya meningkatkan produktiviti institut; (6) mengadakan aktiviti yang dapat mengeratkan silaturrahim dalam kalangan staf akademik dan memberi faedah kepada ahli kelab samada dalam bentuk sosial mahupun ekonomi; (7) menjalankan sebarang kegiatan amal atau sebarang jenis perniagaan untuk tujuan menambah kewangan kelab, asalkan tidak bercanggah dengan undang-undang negara; (8) memberi sumbangan dan bantuan dalam bentuk hadiah atau wang kepada ahli-ahli bagi perkara-perkara yang ditetapkan (RUJUK FASAL 7 - PERLEMBAGAAN KELAB); dan (8) memberi sumbangan wang/hadiah atas pertimbangan jawatankuasa bagi lain-lain hal yang difikirkan perlu.